https://www.hudic.si

Uporabni nasveti

Požarni zid (linux UFW)

Osnovna priporočena nastavitev ufw požarnega zidu na vsakem linux stražniku s souporabo fail2ban programa.

UFW configure
sudo ufw limit 22/tcp
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw enable


Omogočili smo samo port 22, na katerem posluša SSH deamon. Le ta omogoča oddaljen nadzor nad strežnikom.
Če imamo kakšen drug servis na tem strežniku moramo obvezno spustiti ta promet skozi ufw požarni zid.

Kot primer naš web strežnik:
sudo ufw allow 80/tcp (http)
sudo ufw allow 443/tcp (https)
sudo systemctl restart ufw


Po koncu nastavljanja omogočimo še fail2ban. Po privzetem posluša samo za SSH servis, alhko ga uporabimo tudi za druge servise, če omogočamo avtentikacijo.
sudo systemctl start fail2ban