https://www.hudic.si

Uporabni nasveti

Kako deluje HTTP/HTTPS protokol

Pred kratkim sem naletel na spletno stran, ki lepo v slikah, opiše kako delujeta protokola HTTP in HTTPS in zakaj uporabljati HTTPS protokol namesto HTTP protokola.

https://howhttps.works