https://www.hudic.si

Uporabni nasveti

TFTP strežnik (postavitev in nastavitev)

TFTP (Trivial File Tranfer Protocol) je "okleščen" FTP (File Tramsfer Protocol). Namenjen je bil za enostavno uporabo, kjer ne potrebujemo avtentikacije. Uporaben je za shranjevanje konfigiracij in operacijskega sistema (Cisco naprave) ali poganjanje operacijskega sistem preko BOOTP, PXE ali kakšnega drugega omrežnega protokola. Veliko IOT naprav uporablja TFTP za prenos novega operaciskega sistema oz. popravkov, torej je še vedno uporaben.

V našem primeru bomo namestili TFTP strežnik na Ubuntu.

Namestitev TFTP strežnika

Namestili bomo TFTP strežnik, ki je že v Ubuntu sistemu. Paket se imenuje tftpd-hpa.
Najprej prenovimo bazo Ubuntu paketov, da dobimo posodobljeno sliko.
sudo apt update

Namestiomo tftpd-hpa
sudo apt install tftpd-hpa

Po namestitvi preverimo če tftpd-hpa servis deluje in je zagnan.
sudo systemctl status tftpd-hpa

Nastavitev TFTP strežnika
Če želimo spreminjati nastavitve. moramo spremeniti datoteko tftpd-hpa, ki se nahaja na /et/default/tftpd-hpa.
sudo nano /etc/default/tftpd-hpa

Privzete nastavitve:
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECORTY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTION="—secure"


Po privzetem, ne omogoča kreiranje novih datotek, ki jih sproži oddaljen klient. Če želimo to omogočiti, je potrebno spemeniti zadnjo nastavitev na sledeći način:
TFTP_OPTION="—secure —create"

Če želimo spemeniti mapo, potem spremenimo naslednjo nastavitev:
TFTP_DIRECORTY="/tftp"

Mapo moramo še ustvariti in nastaviti privilegije za uporabnika tftp.
sudo mkdir /tftp
sudo chown tftp:tftp /tftp
sudo systemctl restart tftpd_hpa


S tem smo postavili tftp strežnik. Testiramo ga lahko z napravo, ki zna pisati na tftp (Cisco naprave) ali z uporabo tftp klienta.

Caffeine za Elementray OS Hera 5.1.7

Že nekaj časa na svojem Thinkpad-u X201 uporabljam Elementary OS. Zadnja verzija je Hera 5.1.7. Za večinoma stvari, ki jih delam pol profesionalno ali profesionalno. Ker sem še vedno navdušen nas macos-om, sem Hero poskušal približati izgledu macos-a. Torej moj desktop izgledaj približno tako kot bi izgledal macos Big Sur (slika)

hera-eos

Sem pa imel malo težav, da sem usposobil caffein in sam indikator, da se pokaže v opravilni vrstici. Rešitev je bila malo skrita, ker so developerji ElemntaryOS-a nehali uporabljati Ayatan idicators, ki omogoča, da dodajamo 3rd party indikatorje v opravilno vrstico. To se popravi na naslednji način.

Prvo moramo dodati APT respository, da bi lahko namestili zahtevano programsko opremo.
$ sudo add-apt-repository ppa:yunnxx/elementary
$ sudo apt update
$ sudo apt install indicator-application wingpanel-indicator-ayatana


V naslednjem koraku je potrebno omogočti, da se indikator pojavi na Patheon opravilni vrstici, ker po prevzetem, s pojavi samo za Unity ali Gnome, ki sta privzeeta za Ubuntu.
$ sudo nano /etc/xdg/autostart/indicator-application.desktop

potrebno je spremeniti vrstico:
OnlyShowIn=Unity;GNOME;

v in na koncu shraniti.
OnlyShowIn=Unity;GNOME;Pantheon;

Ko smo shranili spremembe, ponovno zagnati servis lightdm. Če karkoli še niste shranili v drugih programih, to le storite, ker ponovni zagon lightdm servisa, bo odjavil aktivnega uporabnika in vam ponudil prijavno okno. Torej ponovno zaženemo lightdm servis.
$ sudo service lightdm restart

sshuttle - VPN preko SSH

V današnjih domačih omrežjih imamo polno servisov, do katerih bi želeli prihajati od kjerkoli. Najboljša možnost je uporabiti VPN (Virtualno Navidezno Omrežje). Za to moramo imeti usmerjevalnik/požarni zid, ki to zna zaključevati in seveda moramo znati tudi namestiti in nastaviti. Alternativa temu je lahko SSH VPN, preko katerega lahko peljemo ves TCP promet ali pa samo promet, ki je namenjen v naše domače omrežje.

No svojem usmerjevalniku moramo "forwardirati" port do SSH steržnika. Privzeti je 22, a predlaga se, da se uporabi alternativni. Seveda ne pozabimo na zaščito SSH protokola, a to je zgodba za drugi prispevek.

Ko smo namestili in zaščitili SSH protokol na linux strežniku in do njega lahko dostopamo iz kjerkoli, bomo za vzpostavitev SSH VPN-ja potrebovali program SSHUTTLE. Namestimo ga lahko na linux distribucije in macos, z uporabo homebrew-ja.

Nemastitev za linux (debian in derivati)
sudo apt install sshuttle

Namestitev za macos (homebrew je obvezen)
brew install sshuttle

Ko imamo SSHUTTLE nameščen vpišemo naslednji ukaz:
sshuttle -r sshuser@remote-ip:remote-port ip-adresni-naslov/maska —dns —to-ns DNS-ip -v

—dns: pošlji vse DNS zahtevke preko SSH VPNja
—to-ns: definiramo oddaljen DNS strežmik, ki ga bomo uporabljali namesto privzetega
-v: izpiši dogajanje na SSH VPN-ju


Moram naglasiti, da SSH VPN deluje samo s TCP prometom in DNS prometom. Preko te povezav ne morete pošiljati ICMP in UDP prometa (razen DNS).

Oddaljen dostop Ubuntu operacijskega sistema

Vedno se sprašujemo, kako oddaljeno nadzirati strežnik, ki je brez tipkovnice, miške in monitorja. Ponavadti so to virtualni računalniki. Za oddaljeni nadzor Ubuntu operacijskega sistema uporabljamo VNC (Virtual Network Computing).
V naslednjih korakih bom namestil VNC strežnik na virtualni računalnik, kateri poganja Ubuntu operacijski sistem.

Najprej namestimo zadnje popravke na operacijski sistem:
sudo apt update
sudo apt upgrade

Potem namestimo lightdm ("lažjo" različico Ubuntu grafičnega vmesnika) in sistem ponovno zaženemo.
sudo apt install lightdm
sudo reboot

Ob ponovnem zagonu računalnika, v terminalu namestimo še X11vnc.
sudo apt install x11vnc

Sedaj moramo narediti servis, ki se bo ob zagonu vedno zagnal, da bomo lahko oddaljeno dostopali do računalnika.
sudo nano /lib/systemd/system/x11vnc.service

V njega zapišemo naslednje ukaze in shranimo zapis.
[Unit]
Description=x11vnc service
After=display-manager.service network.target syslog.target

[Service]
Type=simple
#Zamenjaj geslo s svojim
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -forever -display :0 -auth guess -passwd password
ExecStop=/usr/bin/killall x11vnc
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sedaj moramo ponovno zagnati vse deamon-e, x11vnc omogočiti ob zagonu in zagnati X11vnc servis.
sudo systemctl deamon-reload
sudo systemctl enable x11vnc.service

Če želimo pogledati stanje x11vnc servisa uporabimo
sudo systemctl status x11vnc.service

Za odaljeni dostop bom uporabili VNC klienta. V samem macos-u je že vgrajen, za druge operacijske sisteme ga moramo namestiti posebaj.

Nadgradnja macos iz opravilne vrstice

Macos lahko nadgradimo na več načinov, zato bomo pogledali, kako se naredi nadgradnja v opravilni vrstici (terminalu)

V terminalu zaženemo naslednji ukaz:
softwareupdate -i

S tem ukazom povprašamo apple strežnike, če obstaja kakšen paket nadgradenj.
Če želimo namestiti vse popravke pomen napišemo naslednji ukaz:
softwareupdate -i -a

Če želimo namestiti samo določen paket napišemo naslednji ukaz:
softwareupdate -i 'MacOS Catalina 10.15.7 Update-'