Mrežne tehnologije


IMG_3872

Rojen 9.12.1974
Stan: poročen

Izobrazba: dipl. uni. organizacije dela informatik
Zaposlitev: Cisco Systems (Sistemski inženir)
Neformalna izobrazba: CCNA, CCDA, CCIP, CCSI